Visio - Oman kylän sankarit rakentavat lumovoimaisen Keuruun! 

Kunnan tärkeimmät tehtävät ovat elinvoiman rakentaminen, lastemme oppipolun ja hyvän elämän turvaaminen sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden varmistaminen. Kun kunnassa ihmisillä on hyvän elämän eväitä, sen sydän sykkii, talous on hyvässä kunnossa ja syntyy työtä ja työpaikkoja. Siitä kertyy jaettavaa, jolla voidaan ylläpitää palveluja, pitää huolta turvallisuudesta, viihtyvyydestä, ympäristöstä ja harrastusmahdollisuuksista. Kokoomuslaisuus on humaania politiikkaa. Se ei ainoastaan puhu kauniita ja pyri hyvään, se ryhtyy toimeen ja tekee hyvää. 

Siksi sydän on oikealla. 

Keuruun huoltosuhde heikkenee ja vaaditaan eittämättä toimenpiteitä hyvien palveluidemme turvaamiseksi. Talous vaatii uudistuksia, tarvitaan uusia avauksia ja rohkeita kokeiluja.   

Me haluamme olla rakentamassa menestyvää Keuruuta. Tiedämme, että yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen kulttuuri- ja liikuntakasvatuksen ohella antaa lapsille ja nuorille vahvat eväät tulevaisuuden työelämään ja elinikäisen oppimisen matkalle.  

Uskomme, että Keuruu ansaitsee kunnianhimoisen vision, jolla houkuttelemme investointeja, palveluillemme käyttäjiä, työntekijöitä ja uusia asukkaita. Matkailijavirrat vahvistavat paikallisia palveluita ja tarjoavat piristystä katukuvaan. Me keuruulaiset olemme kyliemme kasvatteja ja kasvattajia. Kylien yhteisöllisyys on osa pitovoimaa.  

Luotamme, että kunnan hankinnoilla voidaan vahvistaa paikallistaloutta. Terve kilpailu kirittää kaikkia toimijoita. Hankinnoissa on tärkeää käydä markkinavuoropuhelua, jolla varmistetaan, että myös paikalliset toimijat voivat osallistua kilpailutuksiin. Pienhankintojen ohjaaminen paikallistalouteen tukee paikallista elinvoiman kehittymistä.  

Katsomme, ettei verorasitusta tule lisätä, vaan meidän kyettävä tehostamaan toimintaamme.  

Haluamme ihmiset jonoista hoitoihin sekä tukea ja palveluita tuen tarvitsijoille. On tärkeää, että kaikki pysyvät kiinni hyvässä ja turvallisessa elämässä.   

Tarvitsemme rohkeaa kaavoitusta ja terävyyttä vihreän siirtymään hyödyntämiseen paikallisesti. Keuruun tulisi löytää keinot kiihdyttää paikallisten yritysten kilpailukykyä yrityspalveluidensa tuella. Seuraavalla valtuustokaudella meidän tulisi vauhdittaa teollisuutemme mahdollisuuksia hyödyntää vihreää siirtymää ja huolehtia, että myös kunta ottaa harppauksen ilmastotoimissaan. Vihreän siirtymän turvin myös vaikutamme positiivisesti ilmastomuutoksen hillitsemiseen. Rohkealla kaavoituksella synnytämme mahdollisuuksia uusille palveluille, tuotannolle ja asukkaille. Luomme vetovoimaa!Rakastamme luontoa. Pidetään siis huolta osaltamme biodiversiteetin säilymisestä. Liikumme vapaa-aikanamme liikunnan ja kulttuurin pyörteissä, monien mahdollisuuksien kotipaikassamme.  

Rakennamme yhdessä Keuruusta modernin seutukaupungin ja lumovoimaisen kyläyhteisön, jonka elämä maistuu elämisen arvoiselta jatkossakin. Kasvamme rohkeasti koko kylän voimalla! 

Keuruu tarvitsee elinvoiman pelinrakentajia ja rohkeutta päätöksentekoon. 
Valitse Kokoomus.